Park rzeczny i tężnia w Niedźwiedziu, póki co nie powstanie.

Mieszkańcy Niedźwiedzia, małej miejscowości w województwie małopolskim, muszą uzbroić się w cierpliwość, jeśli chcą skorzystać z planowanych atrakcji turystycznych. Dwie inwestycje, które miały upiększyć i ożywić okolicę, zostały unieważnione przez gminę z powodu braku ofert lub zbyt wysokich cen.

Jedną z nich była budowa parku rzecznego na działce nr 1117/13 w centrum miejscowości. Park miał być miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów, z zielenią, małą architekturą i ścieżkami spacerowymi. Gmina ogłosiła przetarg na realizację tego zadania w sierpniu 2023 roku, z terminem składania ofert do 3 października. Jednak do tego dnia wpłynęły tylko cztery oferty, które znacznie przekraczały kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najtańsza oferta wynosiła 2 663 872,04 zł, podczas gdy gmina dysponowała kwotą 1 571 700,35 zł brutto. Z tego powodu gmina unieważniła postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Drugą inwestycją, która nie doczekała się realizacji, była budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu tężni na tej samej działce. Tężnia miała być obiektem zdrowotnym i klimatycznym, który poprawiałby jakość powietrza i wpływał pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego zadania w październiku 2023 roku, z terminem składania ofert do 24 października. Tym razem jednak do gminy nie wpłynęła żadna oferta, co skutkowało unieważnieniem postępowania zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina Niedźwiedź nie podała jeszcze, czy i kiedy zamierza ponownie ogłaszać przetargi na te inwestycje. Na razie mieszkańcy i turyści muszą obejść się bez parku rzecznego i tężni solankowej.

Źródło: BIP Gmina Niedźwiedź
Fot. EchoGór.pl

Autor Bing

Powiązane Wpisy