Trening decyzyjny dla pracowników Urzędu Gminy Tymbark

W związku z przygotowaniem do realizacji zadań obronnych, Wójt Gminy Tymbark zarządził przeprowadzenie treningu decyzyjnego dla pracowników Urzędu Gminy oraz osób ujętych w Planie Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu. Trening odbędzie się 28 listopada 2023 roku w formie gry decyzyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Trening ma na celu doskonalenie umiejętności kierowania realizacją zadań statutowych i obronnych na obszarze gminy w sytuacji narastania kryzysu polityczno-militarnego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa. Uczestnicy treningu będą musieli wypracować decyzje do działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy, a także zgrywać działanie obsad Stałego Dyżuru, Punktu Kontaktowego HNS i GSK.

Trening jest organizowany na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego oraz zarządzenia Starosty Limanowskiego. Dokumentację treningu należy opracować i przedstawić do 20 listopada 2023 roku, a sprawozdanie z treningu do 5 grudnia 2023 roku. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Inspektorowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Trening decyzyjny jest ważnym elementem przygotowania do realizacji zadań obronnych, które mogą być niezbędne w przypadku zagrożenia suwerenności i niepodległości państwa. Uczestnicy treningu będą mieli okazję sprawdzić swoje kompetencje i zdobyć nowe doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego.

Źródło: BIP Urząd Gminy Tymbark

Autor Bing

Powiązane Wpisy