Odbudowa Dróg w Gminach Mszana Dolna, Laskowa i Jodłownik z funduszy rezerwy celowej.

W odpowiedzi na zniszczenia spowodowane gwałtownymi opadami deszczu, rząd Polski uruchomił znaczące fundusze na odbudowę lokalnych dróg w małopolskich gminach. Trzy gminy z regionu – Mszana Dolna, Laskowa i Jodłownik – zostaną objęte tymi inwestycjami, przywracając normalne życie mieszkańcom.

Gmina Jodłownik: W Szyku przeprowadzony zostanie remont drogi gminnej nr 341543 K „Szyk, Droga na Barzyńskim”, obejmujący odcinki od km 0+000 do 0+640 oraz od km 0+824 do 1+070. Kolejna inwestycja dotknie Słupię, gdzie remontowana będzie droga gminna nr 340186 K „Słupia, Od Figury do Wójtowicza” na odcinku od km 0+740 do 1+240. Dodatkowo, w Jodłowniku, droga gminna nr 341594 K „Jodłownik, Osiedle nad stawem-cmentarz” zostanie odnowiona na odcinku od km 0+000 do 0+200.

Gmina Mszana Dolna: W Kasince Małej odbudowany zostanie przepust w ciągu drogi gminnej nr 604307K „Kasinka Mała – Łopuszne” (od km 0+525), przywracając płynność komunikacji w tej lokalizacji. Równocześnie w Łętowem przeprowadzony będzie remont drogi gminnej nr 604323K „Łętowe-Prośki” na odcinku od km 0+100 do 0+945, poprawiając jakość drogi dla mieszkańców tej okolicy.

Gmina Laskowa: Laskowa zostanie poddana znaczącej modernizacji. Remont drogi gminnej „Laskowa-Wilczkówka Góry-Korab” nr 340240 K obejmie odcinek od km 0+100 do 1+400, wprowadzając ulepszenia w tej kluczowej arterii. W Jaworznie remontowana będzie droga gminna „Jaworzna-Zagranice” nr 604423 K od km 0+000 do 0+580, a w Sechnie droga gminna „Sechna-Zabrze-Kromolin” nr 604508 K na odcinku od km 0+000 do 0+263 oraz od km 0+270 do 1+100, poprawiając infrastrukturę komunikacyjną w tych miejscowościach.

Te inwestycje stanowią zdecydowany krok w kierunku przywrócenia normalności dla mieszkańców tych gmin po niedawnych klęskach żywiołowych.
Źródło: Małopolski Urząd Marszałkowski
Grafiki: Małopolski Urząd Marszałkowski

Autor EchoGor

Powiązane Wpisy