Gmina Niedźwiedź zaprasza na konsultacje strategii terytorialnej

Gmina Niedźwiedź jest częścią Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego, które współpracuje na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Partnerstwo opracowało projekt strategii terytorialnej, która ma pomóc w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, zwłaszcza na cele związane z turystyką, kulturą i ochroną zabytków.

Gmina Niedźwiedź chce, aby mieszkańcy i interesariusze lokalni mieli wpływ na kształt tej strategii i zgłaszali swoje uwagi, komentarze i pomysły. Dlatego zaprasza na spotkanie konsultacyjne on-line, które odbędzie się w środę 8 listopada o godzinie 14.00. Link do spotkania znajduje się na stronie Gminy Niedźwiedź oraz na końcu artykułu.

Na stronie Gminy Niedźwiedź można również pobrać projekt strategii terytorialnej oraz formularz zgłaszania uwag. Uwagi można przesyłać do 15 listopada na adresy e-mail: sgorczowski@miastolimanowa.pl lub gmina@niedzwiedz.iap.pl.

Gmina Niedźwiedź zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach i liczy na konstruktywny dialog na rzecz rozwoju lokalnego.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/98862057750?pwd=RzFQOTF3SStSMUwyYjhFU0VCWDlPQT09


Źródło: Gmina Niedźwiedź
Fot: Projekt Strategii partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego

Autor Bing

Powiązane Wpisy