Zebrania wiejskie w Gminie Lubień

W grudniu odbędą się zebrania wiejskie w czterech sołectwach gminy Lubień: Skomielnej Białej, Krzeczowie, Tenczynie i Lubniu. Sołtysi zapraszają wszystkich mieszkańców na spotkania, na których będą omawiane sprawy dotyczące rozwoju i poprawy jakości życia w poszczególnych miejscowościach.

Zebrania wiejskie są ważną formą partycypacji społecznej, która umożliwia mieszkańcom wyrażanie swoich opinii, potrzeb i propozycji dotyczących funkcjonowania i zagospodarowania przestrzennego sołectw. Na zebraniach wiejskich podejmowane są również decyzje dotyczące wykorzystania środków z funduszu sołeckiego, który jest przeznaczony na realizację zadań publicznych w sołectwach.

Zebrania wiejskie w gminie Lubień odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • Skomielna Biała: 17 grudnia 2023 roku o godz. 10:45 w auli Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, Skomielna Biała 1.
  • Krzeczów: 10 grudnia 2023 roku o godz. 9:15 w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczowie, Krzeczów 174.
  • Tenczyn: 10 grudnia 2023 roku o godz. 12:15 w budynku OSP Tenczyn, Tenczyn 701.
  • Lubień: 17 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 w budynku OSP Lubień, Lubień 34.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Lubień do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich i współtworzenia swojego lokalnego środowiska. To szansa na wyrażenie swoich poglądów, pomysłów i oczekiwań, a także na nawiązanie dialogu i współpracy z innymi mieszkańcami i władzami gminy.

Autor Bing

Powiązane Wpisy