Dla kogo będą środki na realizację zadań publicznych w Gminie Mszana Dolna.

Podział środków na realizacje zadań publicznych w Gminie Mszana Dolna Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 16-01-2024 r. został ogłoszony rozdział środków na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert.

Gmina Mszana Dolna na realizacje zadań publicznych w tym roku przewidziała 500 000,00 zł po 250 tysięcy na działania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu. W dziedzinie kultury zostało złożonych 21 ofert, z czego 19 otrzymało dofinansowanie. Łączna wysokość środków, o jakie wnioskowali oferenci, których oferty zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej wynosiła 381 018,00 zł.

W dziedzinie kultury fizycznej i sportu złożono 22 oferty, dofinansowanie otrzymało 20 z nich. Łączna wysokość środków, na jakie opiewały zatwierdzone oferty wynosiła 542 038,00 zł. Obecnie trwa aktualizacja ofert złożonych przez stowarzyszenia, które muszą być dostosowane do środków, jakie zostały im przyznane przez gminę.

Poniżej link do pełnej treści zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,2393221,zarzadzenie-nr-924-wojta-gminy-mszana-dolna-w-sprawie-rozdzialu-srodkow-w-otwartym-konkursie-ofert-n.html

Autor EchoGor

Powiązane Wpisy