Jutro ważne głosowanie dla LGD Piękna Ziemia Gorczańska – Czy Rada Gminy Mszana Dolna wyrazi zgodę na połączenie z LGD Ziemi Myślenickiej?

Jutro, 29 stycznia, odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Mszana Dolna, na której radni będą podejmować decyzje dotyczące wielu ważnych spraw dla mieszkańców gminy. Jedną z nich jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mszana Dolna do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej”, która oznaczałaby rezygnację z członkostwa w LGD Piękna Ziemia Gorczańska i najprawdopodobniej jego likwidację.

To nie jedyna istotna uchwała, która czeka na radnych. Na porządku obrad znajdują się także m.in.:

  • uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na rok 2024,
  • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kraków,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna działek niezabudowanych położonych w Lubomierzu,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia w Kasinie Wielkiej,
  • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.

Oprócz uchwał, radni będą także zapoznawać się ze sprawozdaniami Wójta Gminy, Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy, a także z planami pracy Rady Gminy i Komisji na rok 2024. Ponadto będą mieli okazję wysłuchać wystąpień Gości oraz zadać pytania i zgłosić wnioski.

Sesja Rady Gminy Mszana Dolna jest ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, ponieważ dotyczy spraw mających wpływ na życie i rozwój gminy. Zapraszamy do śledzenia relacji z sesji na stronie mszana.sesja.pl.

Fot. mszana.sesja.pl

Autor EchoGor

Powiązane Wpisy