Rozwiązanie kwestii kontrowersji z budową żłobka w Lubniu.

W ostatnich dniach mieszkańcy Lubnia żywo dyskutowali na temat budowy nowego budynku żłobka przy szkole podstawowej. W dniu 29 stycznia 2024 roku odbyło się istotne spotkanie, które miało na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozwiązanie sporu dotyczącego potrzeby tego przedsięwzięcia. Inicjatywa spotkania wyszła od Przewodniczącego Rady Gminy Lubień, a wzięli w nim udział kluczowi przedstawiciele lokalnej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Lubień, radni z Lubnia i Tenczyna, Wójt Gminy, Sekretarz i Skarbnik Gminy, dyrektorzy szkoły podstawowej i przedszkola w Lubniu, Dyrektor GZOS i projektant. Dyskusja skupiała się na argumentach dotyczących potrzeby oraz technicznych możliwości budowy żłobka.

Wójt i Projektant ponownie przedstawili argumenty dotyczące zasadności i potrzeby budowy żłobka, a także zakres ewentualnych prac. Istotnym elementem była możliwość adaptacji budynku Lubień 513 na potrzeby żłobka i przedszkola. Po burzliwej dyskusji oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania, ostatecznie nie zgłoszono sprzeciwu co do zasadności budowy żłobka w wyznaczonym miejscu.

Podjęto również decyzję o podjęciu kroków mających na celu przeniesienie opieki nad dziećmi do lat 3 do jednego budynku, w którym znajdzie się również przedszkole, natomiast szkoła podstawowa pozostanie w innym budynku.

Zgodnie z ustaleniami i harmonogramem zadania, jeśli nie pojawią się żadne przeszkody, w przyszłym roku powstanie nowy budynek, który będzie pełnił funkcję żłobka.

Decyzja ta stanowi istotny krok naprzód dla lokalnej społeczności, zapewniając kompleksowe wsparcie i opiekę dla najmłodszych mieszkańców Lubnia. Oczekujemy z niecierpliwością na rozwój sytuacji i zrealizowanie tego ważnego przedsięwzięcia.

Źródło: Urząd Gminy Lubień

Autor EchoGor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Wpisy