Gorczański Park Narodowy apeluje i zaostrza kontrole i kary za wjeżdżanie skuterami i motocyklami śnieżnymi na tereny leśne.

Gorczański Park Narodowy (GPN) poinformował na swojej stronie na Facebooku, że w związku ze stwierdzaniem przez pracowników parku coraz liczniejszych przypadków wjeżdżania skuterami i motocyklami śnieżnymi na tereny leśne graniczące z parkiem, Służba i Straż Parku wspólnie z Policją i Strażą Graniczną nasila działania ochronne, celem ograniczenia tego procederu.

Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren parku bez wymaganych zezwoleń stanowi wykroczenie z zakresu przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeksu Wykroczeń. Służba Parku przy wsparciu Straży Granicznej i Policji patroluje tereny Gorczańskiego Parku Narodowego o różnych porach dnia, zapewniając bezpieczeństwo odwiedzającym park turystom i zamieszkującym obszar zwierzętom.

Kierowcy skuterów i motocykli śnieżnych wjeżdżając na teren parku, naruszają obszar gorczańskiej ostoi głuszca chroniącej ten rzadki gatunek ptaka, jak i obszar bytowania dużych drapieżników jak i innych gatunków chronionych.

Komunikat Gorczańskiego Parku Narodowego wywołał wiele reakcji i dyskusji wśród internautów. Większość z nich wyraża poparcie dla działań parku i krytykuje wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi na teren parku. Niektórzy też podają własne doświadczenia i obserwacje, jak np. hałas i zanieczyszczenie spowodowane przez skutery śnieżne. Inni natomiast kwestionują zakres i zasadność kontroli i kar, twierdząc, że nie ma dowodów na wjazd na teren parku lub że nie ma on wpływu na przyrodę. Jeszcze inni starają się wyjaśnić, jak odróżnić drogi leśne od prywatnych lub gminnych, na których można się poruszać pojazdami mechanicznymi.

Problem wjeżdżania skuterami i motocyklami śnieżnymi na tereny leśne graniczące z parkiem narodowym jest nie tylko kwestią prawną, ale także ekologiczną i społeczną. Dotyczy on ochrony przyrody i zwierząt, ale także jakości życia i bezpieczeństwa ludzi. Dlatego warto znać i przestrzegać przepisów, które mają na celu zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej naszego kraju.

Źródło: Gorczański Park Narodowy
Fot: Adobe Stock

Autor EchoGor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Wpisy