Policja będzie walczyć ze spożywaniem alkoholu przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu.

W związku z licznymi interwencjami policji i niepokojącymi sygnałami ze społeczeństwa, Komisariat Policji w Mszanie Dolnej informuje o realizacji planu priorytetowego w gminie Niedźwiedź. Program ten ma na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, zwłaszcza w rejonie szkoły podstawowej im. Władysława Orkana.

Program jest zgodny z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i będzie trwał od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Źródło: Urząd Gminy Niedźwiedź
Fot. Andrzej Rembowski from Pixabay

Autor EchoGor

Powiązane Wpisy