Ćwiczenia wojskowe NATO – Na drogach pojawią się kolumny wojskowe.

Od 12 lutego do końca maja na drogach niemal całego kraju będzie można spotkać kolumny pojazdów wojskowych. Jest to związane z międzynarodowymi ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, w których bierze udział Polska i jej sojusznicy z NATO.

O co chodzi w ćwiczeniach?
STEADFAST DEFENDER-24 to seria ćwiczeń NATO, które mają na celu sprawdzenie zdolności Sojuszu do szybkiego przerzutu i wzmocnienia sił zbrojnych w Europie w razie zagrożenia. W ćwiczeniach weźmie udział około 90 000 żołnierzy z 30 państw członkowskich i partnerskich, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Szwecji. Ćwiczenia będą obejmowały działania na lądzie, morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni i w kosmosie. Ćwiczenia są o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu.

DRAGON-24 to polskie ćwiczenie narodowe, które jest kluczowym elementem STEADFAST DEFENDER-24. W ćwiczeniu weźmie udział około 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy z Polski. Ćwiczenie będzie testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, a także do współdziałania z siłami sojuszniczymi. Ćwiczenie będzie obejmowało działania na lądzie, morzu i w powietrzu, a także w cyberprzestrzeni.

Jakie będą utrudnienia na drogach?
W związku z ćwiczeniami, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

MON zwraca się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomina, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Pamiętajmy, że pojazdy wojskowe mają dużą masę i długą drogę hamowania, a także ograniczoną widoczność. Wojskowi apelują również o nie robienie też zdjęć ani filmów kolumn wojskowych, ponieważ może to naruszać bezpieczeństwo i obronność państwa.

Gdzie szukać więcej informacji?
Więcej informacji o ćwiczeniach STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 można znaleźć na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej i NATO. Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych można uzyskać na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Fot: Kevin B

Autor Bing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Wpisy